MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
Podstawy prawne działania
Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL
Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL
Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL
Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Protokoły z posiedzeń Prezydium ORL 2005r
Protokoły z posiedzeń Prezydium ORL 2006r
Protokoły z posiedzeń Prezydium ORL 2007r
Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
Protokoły Komisji Rewizyjnej
Prawo dotyczące ochrony zdrowia
Statut
Regulamin
Inne
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Liczba odwiedzin kategorii: 1032 
 
Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie
 


     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów